DUYURU METNİ

             Anız yangınları; toprak içerisindeki faydalı canlıların ve
organik maddelerin yok olmasına, Orman ve Bağ-Bahçe
yangınlarına, Erozyona, Elektrik ve Telefon direklerinin
yanmasına, Hava kirliliği ve Trafik kazalarına sebep
olmaktadır.

             Bu sebeplerden dolayı anız yakılması yasaklanmış olup;
Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacaktır.

                                                                  
                                                                                 Adil ALAN
                                                                                İl Müdürü